A-Wurf

6/4 geb. 26.07.1990

 

 			Rüden: Abakhan		Hündinnen:  Atlantis
         			Andischar      		             Alapaya
    				 Altei				     Asmyrna
	 			Alatyr	                             Angara
         			Alsani
        			 Askis
         
             
             

 

 

 

 

Loral´s Gavril Volkov

 

 

 

Igor de Saudosa

Loral´s Karakeva Anya

 

 

Cyrill vom Rebroff

 

Graf v. St. Mauritius

 

 

 

Jadwiga v. St. Mauritius

Keepers Giselle les Angels

 

Laios vom Bergedorf

 

 

Mischa Ismailoff

 

 

 

Brenkoff v. Bergedorf

Quaselja v. Nägelsee

 

 

Fema vom Bergedorf

 

Zarewitsch Springinsfeld

 

 

 

Orla Ismailoff

Linda Ismailoff

Hajatin v. St. Petersburg

 

 

 

Troyka v. Borjoschka

 

 

 

Xosip v. Troybhiko

Salva´s Beäre

 

 

 

Tolkaia´s Asmodey

 

Wassilov vom Bergland

 

 

 

Vorenoff Kismet Tolkaia

Tamara v. Bergland

 

 

Tolkaia´s Dunjashka

 

 

Troyka v. Borjoschka

 

 

 

Tolkai v. Bergland

Noblesse v. Bergland

 

 

X`Tolkaia des Monts Valdai

 

Troyka v. Troybhiko

 

 

 

Wilkaja v. Bergland

Nadja is Slonowaja

 

 

 

 

Chico v. Brisonka

 

 

 

Zarewitsch Springinsfeld

Contessa Springinsfeld

 

 

Olaf Ismailoff

 

Dojongai v. Karaganda

 

 

 

Linda Ismailoff

Cleopatra Jasnaja Poljanna

 

Iwanusjka v. Troybhiko

 

 

Kosak Alexander

 

 

 

Troyka v.Borjoschka

Joscha  Wilkaja

 

 

Bawa v. Troybhiko

 

Ljasco v. Troybhiko

 

 

 

Qisha v. Speranski

Salva´s Beäre

Euphra v. St. Petersburg

 

 

 

Troyka v. Borjoschka

 

 

 

Xosip v. Troybhiko

Salva´s Beäre

 

 

Tolkaia´s Asmodey

 

Wassilov vom Bergland

 

 

 

Vorenoff Kismet Tolkaia

Tamara v. Bergland

 

Tolkaia´s Dunjashka

 

 

Troyka v. Borjoschka

 

 

 

Tolkai v. Bergland

Noblesse v. Bergland

 

 

X`Tolkaia des Monts Valdai

 

Troyka v. Troybhiko

 

 

 

Wilkaja v. Bergland

Nadja is Slonowaja